Sybold de Boer

Ik ben Sybold de Boer en woon in Groningen. Ik ben afgestudeerd aan de HIS, een sportopleiding die voorheen de ALO heette. Gedurende mijn opleiding ben ik aanraking gekomen met verschillende doelgroepen, waaronder ouderen, gehandicapten en jeugd van de basisschool en middelbaar onderwijs. Vanuit de opleiding heb ik ervaren dat kinderen maar ook ouderen door actief met elkaar bezig te zijn ook op het sociale vlak vooruitgang boeken.
Als PGB-zorgverlener heb ik altijd zeer veel plezier beleeft aan het omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking. Vandaar ook het initiatief om stichting SamenUit op te starten. Momenteel ben ik werkzaam als Combinatiefunctionaris bij bv SPORT. Hier ben ik verantwoordelijk voor het bewegingsaanbod binnen de wijk. Daarnaast ben ik bezig om wekelijkse bewegingsaanbod uit te werken voor kinderen met een beperking.